Over mij

Mijn jeugd bracht ik door in Nieuw Roden en vanaf 1994 woon ik in Zevenhuizen. Sinds 1994 ben ik gehuwd en heb een zoon ( 1995) en dochter ( 1997).
Naast mijn werk heb ik me veelvuldig bezig gehouden met vrijwilligerswerk en bestuursfuncties.

Door mijn werkervaring en vrijwillige werkzaamheden, weet ik dat ik een sterk organiserend vermogen heb. Ook kan ik goed schakelen tussen situaties en weet goed aan te sluiten bij personen/ gezinnen. Het spreken van dialect ervaar ik tevens als een fijne aanvulling.

Maatschappelijk werk:

Naast het uitvaartwerk blijf ik me bezighouden met het werk wat ik tot nu toe heb gedaan, namelijk maatschappelijk werk.
In 1996 heb ik mijn diploma Maatschappelijk Werk en Dienstverlening behaald en sindsdien heb ik verschillende banen vervuld.  In 2011 ben ik gestart als zelfstandig maatschappelijk werker.

Door mijn diverse banen heb ik een brede kennis betreffende zorg /  indicaties / WMO /  WLZ / PGB / begeleiding en dienstverlening.
Ook voor vragen over deze zaken, kan ik benaderd worden.